מקרר תעשייתי עומד USS 175 DTKL

Climate Class 4
Volume Net Gross 171/145 lt
Weight Net Gross 70/64 kg
Internal Dimensions (WxDxH) 357x362x1410 mm
External Dimensions (WxDxH) 435x460x2013 mm
Packaged External Dimensions (WxDxH) 495x545x2080 mm