מקרר תעשייתי עומד USS 175 DTKL

Climate Class4
Volume Net Gross171/145lt
Weight Net Gross70/64kg
Internal Dimensions (WxDxH)357x362x1410mm
External Dimensions (WxDxH)435x460x2013mm
Packaged External Dimensions (WxDxH)495x545x2080mm